کد مورس ۱۷ تیر همستر

کد مورس ۱۷ تیر ماه کد مورس یا رمز امروز ۱۷ تیر همستر کامبت با کلمه FIAT است. برای وارد کردن کد مورس، مراحل زیر را دنبال کنید: از کجا کد مورس همستر را وارد کنیم ۱٫ روی بخش Daily cipher در بالای صفحه یک بار بزنید تا رنگ سکه به قرمز تغییر کند. ۲٫ […]

Rate this post

کد مورس ۱۷ تیر ماه

کد مورس یا رمز امروز ۱۷ تیر همستر کامبت با کلمه FIAT است. برای وارد کردن کد مورس، مراحل زیر را دنبال کنید:

کد مورس 17 تیر

از کجا کد مورس همستر را وارد کنیم

۱٫ روی بخش Daily cipher در بالای صفحه یک بار بزنید تا رنگ سکه به قرمز تغییر کند.
۲٫ سپس، برای وارد کردن کد امروز، از راهنمای زیر استفاده کنید:
– برای هر • یک بار روی صفحه بزنید.
– برای هر ـ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

کارت های ۱۷ تیر همستر

باید توجه داشت که برخی از کارت‌ها پس از تهیه یا ارتقای سطح نیازمند دوره بازیابی هستند. این موضوع ممکن است به دلیل پتانسیل آن‌ها برای ایجاد درآمد خودکار و مداوم باشد. همچنین لازم به ذکر است که برخی کارت‌های خاص به عنوان کارت‌های نایاب شناخته می‌شوند که دیگر در دسترس نیستند. بنابراین، اگر کاربران در زمان مناسب اقدام به خرید این کارت‌ها نکنند، فرصت دستیابی به آن‌ها را از دست خواهند داد.

کارت همستر 17 تیر